Administrare Financiar-Contabila


In cadrul serviciului de administrare financiar-contabila sunt cuprinse urmatoarele servicii:

  1. Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla cu ajutorul mijloacelor informatice, in conditiile legii;
  2. Intocmirea listelor lunare de plata a cotelor de intretinere in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
  3. Intocmirea si completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenta fondului de reparatii, registrului pentru evidenta fondului de rulment, registrului pentru evidenta sumelor speciale, registrului pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor si alte reglementari legale in vigoare;
  4. Calcularea si incasarea penalizarilor conform reglementarilor legale in vigoare cat si a hotararii Adunarii Generale;
  5. Intocmirea lunara a situatiei elementelor de activ si pasiv si depunerea acestora semestrial, conform legii nr.230/2007;
  6. Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale la ANAF din zona teritoriala din care face parte asociatia de proprietari;
  7. Editarea statelor de plata pentru angajatii asociatiei de proprietari;
  8. Depunerea online, cu semnatura electronica, a declaratiilor fiscale pentru angajatii asociatiei de proprietari;
  9. Plata impozitului si a contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat;
  10. Plata tuturor facturilor emise de furnizori.

Tarif administrare financiar-contabila


Tarifele sunt stabilite in functie de numarul de apartamente, serviciile contractate si de frecventa acestora.

Pentru o cotatie tarifara va rugam completati formularul solicitare oferta sau contactati-ne la telefon 0723 722 266 ori prin mail la adresa office@administram-imobile.ro


Puteti completa pachetul de servicii si cu:

 

Urban Building Solution va mai ofera :