Serviciul de sprijin comunitar al Primariei Constanta sa mutat la o alta adresa

Sediul pentru depunera dosarelor de ajutoare pentru incalzirea locuintelor se muta de pe Strada Ecaterina Varga nr. 25-27 la adresa Strada Zorelelor nr.69 bis (Club pensionari) (vis-a-vis de McDrive delfinariu).   Atat depunerea dosarelor pentru ajutoare pentru incalzirea locuintelor cat si ridicarea borderourilor de catre administratorii asociatiilor de proprietari se va face la sediul de pe str. Zorelelor nr.69...

Atribuţii comisia de cenzori

Atribuţii comisia de cenzori Comisia de cenzori are urmatoarele atributii: – verifica indeplinirea conditiilor statutare privind prezenta si votul in adunarile generale; – verifica executia bugetara, propunerile pentru proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul in curs; – efectueaza controlul preventiv pentru platile cu numerar si urmareste depunerile in...

Atributii Presedinte

 Atributii Presedinte Presedintele asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii: – verifica respectarea si indeplinirea hotararilor adoptate de adunarea generala a asociatiei de locatari si de catre comitetul executiv, controleaza si sugereaza solutii corespunzatoare personalului care deserveste asociatia, pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin sau, in cazul in care managementul (administrarea) cladirii este asigurat de persoane juridice, supravegheaza stricta respectare...

Atribuţii Administrator

Atribuţii Administrator Activitatea de administrare a cladirilor se asigura de un administrator, persoana fizica atestata si angajata cu contract individual de munca sau cu conventie civila, ori persoana juridica specializata, cu care se incheie un contract de administrare, in functie de hotararea adunarii generale a proprietarilor. Administratorul trebuie sa prezinte garantii morale si garantii materiale stabilite in conditiile legii,...

GHIDUL OBLIGATIILOR FISCALE ALE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI 2017

Asociatiile de proprietari sunt persoane juridice avand ca scop administrarea si gestionarea proprietatii comune, si sunt infiintate, organizate si functionează potrivit legii speciale, respectiv Legea nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completările ulterioare.

Acum poti depune cereri autorizati si avize de la Primaria Constanta direct online prin PCUe

Primaria Constanta: Acum poti depune online cereri pentru a obtine autorizatii/avize/beneficii. Punctul de Contact Unic electronic este sistemul informatic care ofera cetatenilor si mediului de afaceri servicii ce pot fi accesate prin mijloace electronice, de la distanta, prin internet, in orice moment, indiferent de tara de origine a beneficiarilor. Avantaje pentru utilizatorii PCUe • Elimina mersul la ghiseu •...

Sinteza legislativa privind Administratorul Asociatiei de Proprietari

Sinteza legislativa privind Administratorul Asociatiei de Proprietari Conform Legii 230/2007: Art. 28. – (1) Asociaţia de proprietari poate intermedia servicii între furnizori şi proprietarii consumatori, în special cu privire la serviciile publice de utilităţi, pe baza unor contracte de prestări de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile şi obligaţiile cu...

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței 2017 – 2018

Începând cu 25 octombrie 2017, constănțenii pot depune formularele Cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, în funcție de modalitatea de încălzire, la următoarele sedii: 1. Strada Ecaterina Varga nr. 25-27 de luni până vineri între orele 09:00 – 13:00, telefon 0241 488163, 0341 448530 pentru persoanele care se încălzesc cu energie termică furnizată în...

Serviciul public de asistenta sociala RESPECT

PROGRAMUL SOCIAL “RESPECT” Serviciul public de asistentă socială Constanța anunță că, începând cu data de 23.10.2017, de luni până vineri, între orele 09:00-16:00, vor avea loc înscrierile pentru programul „Respect”, pentru anul 2018. Programul constă în acordarea de tichete valorice în opt tranșe, în cursul anului 2018. Pentru fiecare tranșă vor fi acordate câte patru tichete valorice a câte...

Legea nr. 230/2007 – Legea functionarea asociatiilor de proprietari

Lege nr. 230/2007 din 06/07/2007, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 23/07/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.   CAPITOLUL I Dispozitii generale,definitii Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor...