Atribuţii comisia de cenzori

Atribuţii comisia de cenzori Comisia de cenzori are urmatoarele atributii: – verifica indeplinirea conditiilor statutare privind prezenta si votul in adunarile generale; – verifica executia bugetara, propunerile pentru proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul in curs; – efectueaza controlul preventiv pentru platile cu numerar si urmareste depunerile in...

Atributii Presedinte

 Atributii Presedinte Presedintele asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii: – verifica respectarea si indeplinirea hotararilor adoptate de adunarea generala a asociatiei de locatari si de catre comitetul executiv, controleaza si sugereaza solutii corespunzatoare personalului care deserveste asociatia, pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin sau, in cazul in care managementul (administrarea) cladirii este asigurat de persoane juridice, supravegheaza stricta respectare...

Atribuţii Administrator

Atribuţii Administrator Activitatea de administrare a cladirilor se asigura de un administrator, persoana fizica atestata si angajata cu contract individual de munca sau cu conventie civila, ori persoana juridica specializata, cu care se incheie un contract de administrare, in functie de hotararea adunarii generale a proprietarilor. Administratorul trebuie sa prezinte garantii morale si garantii materiale stabilite in conditiile legii,...

GHIDUL OBLIGATIILOR FISCALE ALE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI 2017

Asociatiile de proprietari sunt persoane juridice avand ca scop administrarea si gestionarea proprietatii comune, si sunt infiintate, organizate si functionează potrivit legii speciale, respectiv Legea nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completările ulterioare.