Administrare Tehnica


In cadrul serviciului de administrare tehnica a imobilelor sunt cuprinse urmatoarele servicii:

  1. Inspectarea periodica a proprietatii comune, in vederea identificari defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa, functionarea instalatiei de iluminare, etc.);
  2. Inspectarea proprietatii idividuale, numai cu acordul proprietarilor, in vederea identificari defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari sau ale proprietarilor;
  3. Supunerea spre analiza a ofertelor furnizorilor de bunuri si servicii in vederea selectarii ofertei care satisface cerintele de pret, durata de executie si calitate. Obtinerea aprobarii comitetului executiv al asociatiei de proprietari;
  4. Procurarea materialelor necesare pentru intretinere si reparatii curente ale imobilului, proprietatea comuna a asociatiei de proprietari;
  5. Controlul realizarii contractelor incheiate de asociatia de proprietari cu furnizorii de bunuri si servicii;
  6. Supravegherea lucrarilor de reparatii si participarea la receptia acestora;
  7. Verificarea semestriala a indexului contoarelor de apartament din asociatie, calculul consumurilor si a costurilor aferente;
  8. Urmarirea facturarii corecte a consumurilor de energie electrica, termica, apa, etc, in functie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale si in functie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;
  9. Controlul indeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, intretinere si alte activitati. Sesizarea comitetului executiv in cazul incalcarii acestora.
  10. Verificarea functionalitatii sistemului de iluminat, cai de access, norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, etc.

Tarifele administrare tehnica


Tarifele sunt stabilite in functie de numarul de apartamente, serviciile contractate si de frecventa acestora.

Pentru o cotatie tarifara va rugam completati formularul solicitare oferta sau contactati-ne la telefon 0723 722 266 ori mail la office@administram-imobile.ro


Puteti completa pachetul de servicii si cu:

 

Urban Building Solution va mai ofera :