Atributii Presedinte


Presedintele asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:

– verifica respectarea si indeplinirea hotararilor adoptate de adunarea generala a asociatiei de locatari si de catre comitetul executiv, controleaza si sugereaza solutii corespunzatoare personalului care deserveste asociatia, pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin sau, in cazul in care managementul (administrarea) cladirii este asigurat de persoane juridice, supravegheaza stricta respectare a clauzelor contractuale;

– reprezinta asociatia de proprietari in incheierea si derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele asociatiei;

– reprezinta asociatia de proprietari impotriva unor terti, inclusiv in actiunile judecatoresti initiate de asociatie impotriva unui proprietar, membru al asociatiei, care nu si-a indeplinit obligatiile statutare fata de asociatie, sau in procesele initiate de unul dintre proprietari, care contesta o decizie a asociatiei;

– avizeaza ordinea de prioritati si planul lucrarilor de intretinere si reparatii a partilor si instalatiilor comune ale cladirii;

– are drept de semnatura asupra conturilor asociatiei de proprietari;

– primeste cererile si reclamatiile de la proprietari si sesizarile administratorului (managerului), pe care le supune dezbaterii comitetului executiv;

– convoaca comitetul executiv ori de cate ori este nevoie;

– intocmeste ordinea de zi a sedintei comitetului executiv si conduce lucrarile acesteia;

– semneaza deciziile de imputare, precum si orice alte acte (cereri, actiuni de chemare in judecata, sesizari, reclamatii etc.) emise de comitetul executiv; semneaza si parafeaza contractele individuale de munca si conventiile civile;

– pastreaza si foloseste stampila asociatiei de proprietari.

Sursa: HG400/2003