NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va informam ca UBS MANAGEMENT CO S.R.L. este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) cu numarul Registrul General 0025858 , infochiosk 221083350451.

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, UBS MANAGEMENT CO SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana prin completarea urmatoarelor campuri din formularule: numele, prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, adresa de domiciliu si de resedinta, data, locul si tara nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate/pasaportului, alte date ale actului de identitate, alte date din actele de stare civila, cetatenia, nationalitatea, rezidenta, functia publica detinuta, semnatura, datele din permisul de conducere/certificatul de inmatriculare, numarul dosarului de pensie, datele de contact (adrese, numere de telefon, fax, adrese electronice si nr. de telefon mobil), profesia, locul de munca, surse de venit, venitul, date despre formarea profesionala – diplome, studii, situatia familiala, situatia militara, datele privind bunurile detinute, datele bancare.

 

Scopul colectarii datelor este:

  • statistica, supervizarea activitatii Operatorului si de consolidare contabila, incluzand activitati precum evaluarea si gestionarea riscurilor, gestionarea si monitorizarea clientilor;
  • analiza financiara (pre-scoring/scoring);
  • gestiunea economica financiara si administrativa a imobilelor (pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contractele incheiate administrare cu clientii – asociatiile de proprietari);
  • reclama, marketing si publicitate;
  • indeplinirea intereselor legitime specifice ale Operatorului in legatura sau derivand din mandatul de brokeraj si/sau de intermediere, in relatia cu colaboratorii sai, in functie de tipul colaboratorilor/obiectul de activitate al acestora (ex: avocati – oferirea de consultanta juridica si reprezentarea Operatorului in justitie; societati care imprima, administreaza si/sau transmit facturi/deconturi/notificari, curieri – redactarea si trimiterea deconturilor/notificarilor de plata catre clienti, etc).
  • prestarea serviciilor de gestionare a asociatiilor de proprietari, efectuarea platilor, informarea cu privire la gestiunea fondurilor asociatiei precum si cu privire la situatia fiecarui apartament in parte;
  • informarea utilizatorilor / clientilor, prin telefon si prin e-mail;
  • facturarea serviciilor comandate;
  • evaluarea serviciilor oferite;
  • prelucrarea si solutionarea de catre Operator a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate (a se vedea formularele de contact din sectiunea “CONTACT”, cerere oferta din sectiunea “OFERTA”, cerere oferta credit din sectiunea “CREDITE”, aplica pentru job din sectiunea “CARIERA” afisate pe Site);

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele. Refuzul dumneavoastra determina insa imposibilitatea derularii unor activitati necesare pentru scopurile mai sus indicate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre UBS MANAGEMENT CO SRL direct (in calitate de operator) si de catre Alti Operatori de Date Personale

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@administram-imobile.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

Politica de protectie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi descarcata de pe pagina de internet: https://administram-imobile.ro/politica-date-personale.pdf

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi descarcata de pe pagina de internet: https://administram-imobile.ro/acord-date-personale.pdf

Alte informatii importante puteti obtine prin accesarea paginii de internet a Operatorului: https://administram-imobile.ro/, prin apelarea numarului de telefon: +40 723 722 266 sau la cerere, de la reprezentantii Operatorului.